Prohlášení akcií za neplatné

 

Představenstvo obchodní společnosti AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411, prohlašuje dle § 538 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, za neplatné listinné akcie společnosti na jméno:

  1.  70 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, které byly emitovány dne 7. 8. 2002 jako hromadná akcie č. HBA 0021 ve jmenovité hodnotě 70.000,- Kč.

  2.  570 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, které byly emitovány dne 7. 8. 2002 jako hromadná akcie č. HBA 0023 ve jmenovité hodnotě 570.000,- Kč.

Odůvodnění: Akcionáři nepředložili výše uvedené akcie k jejich výměně při stahování všech akcií společnosti z důvodu výměny akcií při snížení výše základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty všech akcií, a to ani v dodatečné lhůtě dle § 537 zákona č. 90/2012 Sb.

 

V Praze dne 21. 8. 2014

 

 

představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

 

 

 

 

Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Návštěvnost médií

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?